FOLLOW cooperates with a policy-relevant research project of the research & documentation center of the Dutch Ministry of Security and Justice. Though the projects cooperate, they are separately funded and FOLLOW is entirely independent from the Ministry. For more information about WODC visit: www.wodc.nl.

 

De ‘Beleidsmonitor Terrorismefinanciering’ analyseert de manier waarop actoren in Nederland invulling geven aan de strijd tegen terrorismefinanciering in de dagelijkse praktijk, en hoe ze omgaan met de ‘risk-based approach.’ De Beleidsmonitor biedt inzicht in en een reflectie op de uitvoering van het Nederlandse beleid en hoe dit beleid zich verhoudt tot de doelstellingen die de FATF beschouwt als voorwaardelijk voor een effectief beleid tegen terrorismefinanciering.

 

De centrale vraag in dit onderzoek is: Welke activiteiten hebben de actoren in het opsporings- en handhavingsnetwerk bestrijden terrorisme financiering ontplooid in de periode 2013-2016 en hoe verhouden deze activiteiten zich tot de doelstellingen op dit gebied van de FATF?

Het project heeft 3 doelen:

1. Het in kaart brengen van actoren in het opsporings- en handhavingsnetwerk bestrijden terrorisme-financiering, hun risico-gerichte aanpak en de coördinatie en samenwerking tussen de schakels binnen het netwerk.

2. Analyse van datasets, informatiestromen, protocollen in de bestrijding van terrorismefinanciering en hun verhouding tot risicotaxatie. Inventariseren welke (prestatie) gegevens er zijn en welke eventueel ontbreken.

3. Het plaatsen van de bevindingen in een internationaal en reflectief perspectief op FATF. Het formuleren van handvaten en aanbevelingen om effectiviteit op dit gebied te meten en om het Nederlandse CFT beleid verbeteren.