FOLLOW cooperates with a policy-relevant research project of the research & documentation center of the Dutch Ministry of Security and Justice. Though the projects cooperate, they are separately funded and FOLLOW is entirely independent from the Ministry. For more information about WODC visit: www.wodc.nl.

 

De ‘Beleidsmonitor Terrorismefinanciering’ analyseert de manier waarop actoren in Nederland invulling geven aan de strijd tegen terrorismefinanciering in de dagelijkse praktijk, en hoe ze omgaan met de ‘risk-based approach.’ De Beleidsmonitor biedt inzicht in en een reflectie op de uitvoering van het Nederlandse beleid en hoe dit beleid zich verhoudt tot de doelstellingen die de FATF beschouwt als voorwaardelijk voor een effectief beleid tegen terrorismefinanciering.

 

De centrale vraag in dit onderzoek is: Welke activiteiten hebben de actoren in het opsporings- en handhavingsnetwerk bestrijden terrorisme financiering ontplooid in de periode 2013-2016 en hoe verhouden deze activiteiten zich tot de doelstellingen op dit gebied van de FATF?

Het project heeft 3 doelen:

1. Het in kaart brengen van actoren in het opsporings- en handhavingsnetwerk bestrijden terrorisme-financiering, hun risico-gerichte aanpak en de coördinatie en samenwerking tussen de schakels binnen het netwerk.

2. Analyse van datasets, informatiestromen, protocollen in de bestrijding van terrorismefinanciering en hun verhouding tot risicotaxatie. Inventariseren welke (prestatie) gegevens er zijn en welke eventueel ontbreken.

3. Het plaatsen van de bevindingen in een internationaal en reflectief perspectief op FATF. Het formuleren van handvaten en aanbevelingen om effectiviteit op dit gebied te meten en om het Nederlandse CFT beleid verbeteren.

Beleid bestrijding terrorismefinanciering

 

Effectiviteit en effecten (2013-2016)

 

Samenvatting

 

Het Nederlandse beleid dat terrorismefinanciering tegengaat is gebaseerd op de veertig aanbevelingen door de Financial Action Task Force (FATF) en op EU regelgeving die Nederland verplicht risicogericht beleid tegen witwassen en terrorismefinanciering te voeren. De Beleidsmonitor terrorismefinanciering vormt onderdeel van een beleidscyclus waarin aan de hand van de risico’s van terrorismefinanciering het beleid tegen terrorismefinanciering wordt vastgesteld dat vervolgens op effectiviteit wordt geëvalueerd.

De doelstelling van het rapport is om een breed overzicht te geven van de activiteiten, initiatieven en samenwerkingsverbanden in het Nederlandse landschap van de bestrijding van terrorismefinanciering. Daarbij geven we een overzicht van aantallen van meldingen, rechtszaken, bevriezing, aanwijzingen etc. De centrale vraagstelling van dit rapport is:
Welke activiteiten hebben de actoren in het opsporings- en handhavingsnetwerk voor het bestrijden van terrorismefinanciering ontplooid in de periode 2013-2016, en hoe verhouden deze activiteiten zich tot de doelstellingen op dit gebied van de FATF?

Counter-Terrorism Financing Policies in The Netherlands

 

Effectiveness and Effects (2013-2016)

 

Executive Summary

 

Since the 9/11 attacks, an extensive international policy framework has been designed to combat the financing of terrorism (counter terrorism-financing, or CTF). Central to these efforts are the measures and country evaluations of the Financial Action Task Force (FATF). However, international, European and national policies on this matter are complex and fragmented. In recent years, it has proven difficult for various reasons to gain a comprehensive insight into the effectiveness of CTF policy. This is partly due to the everchanging character of the phenomenon of terrorism financing, and partly because of the wide range of public and private actors involved in the fight against TF.

The main explanation for the lack of overview into effectiveness of CFT are the methodological challenges that come with measuring effectiveness of this policy. Our starting point is that the complexity of determining the effectiveness of CFT policies must be explicitly recognized. The objective of this report is to offer a broad overview of the activities, initiatives, and cooperation platforms in the Dutch landscape of CFT. We offer insight into the numbers of abnormal transactions reports, court cases, freezing orders etc. The central question of the report is:

What activities did the actors in the policy and law enforcement network of combating terrorist financing develop in the period 2013-2016, and how do these activities relate to the FATF objectives?